บริหารธุรกิจวิชาการ

4

ครั้งที่

Academic Competition on Business Administration

ACBA 2018

ระหว่าง

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ชั้น 4 อาคารสุนีย์ ทาวเวอร์

ประมวลภาพกิจกรรม บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3

ปฏิทินกิจกรรม

บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4

กิจกรรมทั้งหมดภายในงาน บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4

1531105058650

1531105058650

1531105051878

1531105051878

1531105036909

1531105036909

1531105018171

1531105018171

1531104941837

1531104941837

1531104988002

1531104988002

1531104820300

1531104820300

1531104964669

1531104964669

1531104972983

1531104972983

1531104957083

1531104957083

1531105058650

1531105058650

1531105051878

1531105051878

1531105036909

1531105036909

1531105018171

1531105018171

1531104941837

1531104941837

1531104988002

1531104988002

1531104820300

1531104820300

1531104964669

1531104964669

1531104972983

1531104972983

1531104957083

1531104957083

สอบถามเพิ่มเติม >

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

ที่อยู่: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: (045) 352-000 ต่อ 1300

แฟกส์: (045) 355-250

คุณนิธิกร 099-463-5396