พัฒนาร้านค้าปลีก "ร้านโชห่วย" ภายใต้โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ให้มีคุณภาพ

โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย"

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ คุณทิพย์วัลย์ คงเนียม ผู้จัดการทั่วไปสาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนาม MOU ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาที่มีแผนพัฒนาร้านโชห่วยดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำทักษะจากการศึกษามาพัฒนาร้านค้าปลีก "ร้านโชห่วย" ภายใต้โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ให้มีคุณภาพ

รำแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ โดยคณาจารย์ นำนักศึกษากว่า 80 คน ร่วมรำแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ภายใต้ฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือนเก้า "บุญข้าวประดับดิน" ในนามวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดเชียร์ ประจำปี 2560

อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมประกวดเชียร์ ประจำปี 2560 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาจัดขึ้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม

1 / 1

Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาต่อประเทศเนอเธอร์แลนด์

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา