top of page
พัฒนาร้านค้าปลีก "ร้านโชห่วย" ภายใต้โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ให้มีคุณภาพ

โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย"

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ คุณทิพย์วัลย์ คงเนียม ผู้จัดการทั่วไปสาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนาม MOU ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาที่มีแผนพัฒนาร้านโชห่วยดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำทักษะจากการศึกษามาพัฒนาร้านค้าปลีก "ร้านโชห่วย" ภายใต้โครงการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ให้มีคุณภาพ

รำแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ โดยคณาจารย์ นำนักศึกษากว่า 80 คน ร่วมรำแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ภายใต้ฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือนเก้า "บุญข้าวประดับดิน" ในนามวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดเชียร์ ประจำปี 2560

อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมประกวดเชียร์ ประจำปี 2560 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาจัดขึ้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม

1 / 1

Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาต่อประเทศเนอเธอร์แลนด์

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
bottom of page